KÄRCHER RM 806 čistící prostředek na auto 20 l

KÄRCHER RM 806 čistící prostředek na auto 20 l
KÄRCHER RM 806 čistící prostředek na auto 20 l
KÄRCHER RM 806 čistící prostředek na auto 20 l
KÄRCHER RM 806 čistící prostředek na auto 20 l
KÄRCHER RM 806 čistící prostředek na auto 20 l
Tento produkt nelze zakoupit
Na e-shopu neprodejné
Kód62955530PN6.295-553.0VýrobceKÄRCHERZáruka12 měsíců

Autošampon KÄRCHER RM 806 pro mytí aut - čisticí koncentrát s vysokým účinkem při uvolňování nečistot. Odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty ze silnic, jako prach, olej, maziva, hmyz, pryskyřici ze stromů a hlínu. Bez NTA.

 

VLASTNOSTI

  • Vysoce účinný vysokotlaký čisticí prostředek pro mytí vozidel
  • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, mazacího tuku, pryskyřice, jílu a hmyzu
  • Rychle účinný
  • Vysoce ekonomické řešení
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

 

POUŽITÍ

transport a stroje, mytí vozidel a motorů, osobní automobily, užitkové vozy, dvoukolky

 

PRODUKTOVÝ LIST ; BEZPEČNOSTNÍ LIST

 

KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

HD 8/20 G
HD 9/23 G
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX VT
HDS 1000 Be
HDS 1000 De
HDS 12/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST-GAS
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20 De Tr1
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
HDS 13/35 De Tr1
HDS 17/20 De Tr1
HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 6/14-4 CX
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX
HDS 8/18-4 M

HDS 8/18-4 MX
HDS 8/20 D *EU
HDS 8/20 G *EU
HDS 9/14-4 ST
HDS 9/16-4 ST-GAS
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX
HDS 9/50 De Tr1
HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4 M 36 kW
SB MB
SB MU
SB OB
     

se již nevyrábí

HDS 10/20 -4MX
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX VT čistič
HDS 1000 BE
HDS 1000 Be
HDS 1000 DE
HDS 12/14 -4ST GAS
HDS 12/14 -4ST GAS LPG
HDS 12/14 ST *EU-II
HDS 12/14-4 ST
HDS 12/14-4 ST Eco
HDS 12/14-4 ST Gas
HDS 12/14-4 ST Gas LPG
HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX
HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX

HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX
HDS 6/14 C
HDS 6/14 C *EU
HDS 6/14 CX
HDS 6/14 CX *EU
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX
HDS 9/14-4 ST
HDS 9/14-4 ST Eco
HDS 9/16 ST Gas LPG
HDS 9/16-4 ST Gas
HDS 9/16-4 ST Gas LPG
HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 M V2A *EU-I
HDS 9/18-4 MX
HDS 9/18-4M
HDS 9/18-4MX
HDS-C 7/11 ocel lakovaná
HDS-C 8/15 E lakovaná ocel
HDS-C 9/15 lakovaná ocel
HDS-E 8/16-4 M 12 KW
HDS-E 8/16-4 M 24KW
HDS-E 8/16-4 M 36 KW
HDS-E 8/16-4M 24 KW
HDS-E 8/16-4M 36 KW
HWE 860
SB MC 2
SB Wash 5/10 Fp
SB Wash 5/10 Fp - ušlechtilá ocel
SB Wash Oel 5/10 F WS VA
SB-Wash 5/10
VýrobceKÄRCHER

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 23,4

PopisTechnické parametry
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies